Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự


Gói mua sắm: Mua sắm thiết bị cho các phòng thí nghiệm thuộc dự án đặc biệt.

Chủ đầu tư: Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự

-Cung cấp hệ thống nén tĩnh với tải trọng 1500 tấn. Bao gồm 3 kích tải 500 tấn và trung tâm điều khiển. Đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề cho người sử dụng.

-Thời điểm: 8/2017

-Vốn đầu tư: 2 tỷ VND

Đánh giá từ đối tác: Hoàn thành tốt

 

Z1978811694919 A79c15da2f45df1e42e7741587380110

  Ảnh sản phẩm