Thủy Điện Sơn La.


Dự án sửa chữa ” Nhà Máy Thuỷ Điện Sơn La”

  • Chủ đầu tư: Nhà máy thuỷ điện sơn la
  •  Thầu chính: Viện nghiên cứu cơ khí
  • Nội dung: Kết hợp với viện nghiên cứu cơ khí cung cấp và chế tạo các sản phẩm phù hợp với việc thi công sữa chửa công trình thuỷ điện Sơn La.
  • Thời điểm hoàn thành:  2/2019
  • Vốn đầu tư: 1,686 tỷ đồng
  • Đánh giá hoàn thành từ đối tác: Hoàn thành tốt, đúng thời hạn, đúng tiến độ, hỗ trợ tận tình…

Ảnh sản phẩm bàn giao

52093970 554536921712363 4768656361447751680 O 52360959 554537011712354 8675186325571239936 O 52800425 554536948379027 370546422266724352 O