×
bơm tay thủy lực 2 chiều 700 bar 16 lít
0908.57.02.02