×
kích thủy lực 2 chiều 150 tấn 250mm
0908.57.02.02