×
kích thủy lực 2 chiều 250 tấn 100mm
0908.57.02.02