Hệ Thống Nâng Đồng Bộ 750 Tấn Bảo Dưỡng Cầu | Tonners – Korea


Hệ thống nâng đồng bộ 750 tấn bồm 10 kích thủy lực DJSR-7515 kích gầm cầu để bảo dưỡng gối đỡ, thay thế đệm giãn nhiệt.

Ngoài ra Công ty Đại Thịnh Phát còn cung cấp các loại kích thuỷ lực khác như: Kích 1 chiều, 2 chiều, kích rỗng tâm, kích vòng hãm…. Trọng tải từ 5 tấn đến 150 tấn.