Đóng Tàu Hải Bình.


Gói thầu cung cấp hệ thống nâng đồng bộ 2000 tấn phụ vụ công tác sửa chữa tàu.

–  Chủ đầu tư: Công TNHH MTV Đóng Tàu Hải Bình (X55)

-Thầu chính: Công ty TNHH Ngô Hoàng

-Nội dung: Cung cấp, lắp đặt, bàn giao hệ thống nâng đồng bộ thủy lực 2000 tấn: gồm 04 kích thủy lực 500 tấn, nâng 1m, kết nối điều khiển đồng bộ với trạm bơm thủy lực xuất xứ EU/G7. Lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu tại xưởng đóng tàu X55. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, khắc phục sự cố cho cán bộ xưởng.

-Thời điểm hoàn thành: 01/2019

-Vốn đầu tư: 4,1 tỷ VND

Đánh giá từ đối tác: Hoàn thành tốt, đúng tiến độ công trình.

Z1978826268241 05502ee04428bf594dc892665cdec91d

Ảnh sản phẩm