Đường Sắt Sài Gòn


Dự án “Đầu tư mới 02 bộ ky thủy lực – Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn”

Gói thầu: “Mua mới 02 bộ ky thủy lực”
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn
Đơn vị sử dụng: Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn
Nội dung: Cung cấp, lắp đặt, bàn giao hệ thống nâng hạ toa xe tàu lửa 100 tấn: gồm 2 ky điện thủy lực 50 tấn, nâng 500 mm, có thể sử dụng đồng thời hoặc hoạt động độc lập xuất xứ Hàn Quốc. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, xử lý sự cố 24/7 cho thiết bị.
Thời điểm hoàn thành: 03/2020
Vốn đầu tư: 550 triệu VND
Đánh giá từ đối tác: Hoàn thành tốt, nhanh so với tiến độ đề ra.

 

 

Ảnh sản phẩm
Img 3463Cc05a21b 0f4e 4ac4 9bfe Af76cf4dbfbe