×
kích thủy lực 2 chiều 300 tấn 50mm
0908.57.02.02